Turystyka w Tatrach

Turystyka w Tatrach

Ludzie chodzą po górach z różnych powodów. Pierwszymi, którzy mogli podziwiać górskie krajobrazy byli pasterze, którzy wypasali owce, kozy i krowy na tatrzańskich polanach. Hale zajmowane przez pasterzy były już od XV wieku. Później pojawili się także górnicy, którzy wydobywali różne metale z niedostępnych górskich złóż. Oprócz zbójników, po których pozostały legendy i zakopane skarby, po Tatrach wędrowali w poszukiwaniu zwierzyny myśliwi i kłusownicy. Zielarze zbierali okazy fauny, a z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej turystów. W obecnym czasie po tatrzańskich szlakach chodzi corocznie kilka milionów turystów. Turystyka w Tatrach bardzo się rozwinęła i stanowi duże źródło dochodu dla mieszkających tam ludzi. Ich wpływ na przyrodę tatrzańską jest niestety negatywny. Od wielu lat obecność człowieka w Tatrach wpływa na stan fauny i flory. Już w XIX wieku zauważano potrzebę ochrony przed dewastacją tych pięknych terenów. O podjęcie takich starań apelowali znani ludzie, jak na przykład pisarze czy malarze. Dzięki ich inicjatywom utworzono tereny chronione, wytyczono szlaki dla turystów, a także objęto ochroną poszczególne gatunki zwierząt takie, jak kozice górskie czy świstaki. W latach siedemdziesiątych XIX wieku powołano do istnienia Towarzystwo Tatrzańskie, które miało strzec tych pięknych terenów.