Trochę o historii Zakopanego

Trochę o historii Zakopanego

Większość z nas doskonale zna choć kilka ważnych dat z historii Krakowa czy Warszawy. Niewiele zazwyczaj za to wiemy o historii Zakopanego pomimo, iż jest ono najchętniej odwiedzanym miastem Polski. Powstało ono na mocy przywileju króla Stefana Batorego z roku 1578. Sama nazwa wiązana jest ze słowem karczowisko i pierwotnie brzmiało Za Kopane. Jako nazwa używana dzisiaj została zapisana w dokumencie króla Zygmunta III Wazy z 20 kwietnia 1630 roku. Legenda głosi, ze na przełomie XVII i XVIII wieku na terenach Słowackiej strony Tatr rządził Janosik. Po polskiej stronie najbardziej znanymi zbójnikami byli Tatar, Mateja i Mardula. Do dziś Górale opowiadają o skarbach ukrytych w jaskiniach wysoko w górach. Według pierwszego spisu przeprowadzonego w roku 1818, Zakopane wraz z Kościeliskiem liczyło 340 domów, 934 kobiet, 445 rodzin, w tym 871 mężczyzn. Osiemdziesiąt lat później było już 250 domów mających ponad 600 pokoi dla gości, a w roku 1903 liczyło już 566 domów z 3200 pokojami. Zakopane otrzymało prawa miejskie 18 października 1933 roku. W czasie wojny Niemcy zajęli miasto na wjazd do którego trzeba było uzyskiwać pozwolenia i przepustki. Zakopane było ważnym punktem przerzutu ludzi i dokumentów na Słowację i Węgry. Obecnie miasto to liczy 30 tysięcy mieszkańców i odwiedzane jest rocznie przez ponad 3 mln turystów.