Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

Wybierając się do Zakopanego, jest kilka miejsc które warto odwiedzić. Jednym z nich jest Tatrzański Park Narodowy. Nie powinno bowiem pomijać się tak ważnego miejsca na mapie Polski, jeden z 23 parków. Jednak, mimo tego, że na terenie kraju jest parków aż tyle jak 23, to jednak Tatrzański Park Narodowy zaliczany jest do jednego z piękniejszych i najbardziej bogatego pod względem floty i fauny. Przybliżmy w tym miejscu kilka faktów, które warto wiedzieć, planując w przyszłości wycieczkę do tego pięknego miejsca. A więc park został utworzony 1 stycznia 1955 roku. Jak widać, nie można go uznać za najstarszy, jednak nie jest on też najmłodszy. Co ciekawe, park ma swój odpowiednik również po stronie słowackiej, którego skrót brzmi TANAP. Nie sposób wymienić całej flory i fauny Tatr. Jednak najbardziej charakterystycznymi roślinami mogą być goryczka wiosenna czy jaskier lodnikowy. Można tam też spotkać mnóstwo zwierząt na przykład jelenie, sarny, łasice, orła przedniego czy kozicę tatrzańską. Podsumowując, Tatrzański Park Narodowy jest jednym z tych miejsc, które chociaż każdy powinien odwiedzić. Nie można bowiem przegapić piękna tego miejsca. Potwierdzają do ludzie, którzy już tam byli. Zazwyczaj mają oni wspaniałe wspomnienia. Tak więc jeśli będziemy mieli tylko okazję, odwiedźmy Park i korzystajmy z jego piękna i wspaniałości.