Rozwój turystyki

Rozwój turystyki

Zakopane to miejsce, w którym zauważono i pierwszą większą osadę już w szesnastym wieku i wtedy też nadano przywilej lokacyjny miastu. Przez większość czasu miasteczko znajdowało się pod zaborem pruskim, przylegało ono do Kuźnic, w których była wielka kopalni, wydobywano tam srebro, żelazo oraz złoto. W pewnym momencie sprzedano Zakopane rodzinie Homolaczów, bardzo bogatej mieszczańskiej rodzinie. Zakopane zostało sprzedane właściwie tej rodzinie razem z częścią Tatr, bo były to czasy, kiedy można było rzeczywiście sprzedać komuś góry. Dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku w Zakopanem rozpoczął się ruch turystyczny na początku był on nieco prowizoryczny, skupiony przy Kuźnicach. Jednak z czasem do miasta przybył na przykład Witkacy i inni znani ludzie okres Młodej Polski, co rozsławiło Zakopane i sprawiło, że zaczęło ono żyć swoją legendą, której turyści poszukują do dzisiaj. W czasie, kiedy zaczął nasterować w Zakopanem powolny rozwój turystyki w drugiej połowie dziewiętnastego wieku liczyło ono sobie ponad trzy tysiące mieszkańców. Dzisiaj jest mieszkańców znacznie więcej. CO drugi ma na nazwisko Gąsienica. Rozwój turystyki zaczął się głównie przez założenie w Zakopanem Towarzystwa Tatrzańskiego.